Soalan Novel : Soalan Percubaan Bahasa Melayu SPM (10)

Persoalan ketabahan merupakan salah satu daripada persoalan yang terdapat dalam novel yang anda kaji.

Jelaskan dua peristiwa yang dapat dikaitkan dengan persoalan ketabahan dalam sebuah novel yang anda kaji.
 [7 markah]

Berdasarkan dua buah novel yang telah anda pelajari, jelaskan satu sikap masyarakat yang sepatutnya dihindari.
[8 markah]

PERAK 2017 - SKEMA JAWAPAN

Soalan 4 (a)

Jendela Menghadap Jalan
Songket Berbenang Emas
 Peristiwa Lili tabah menghadapi kerenah ibunya yang mahu Lili menghabiskan cuti persekolahannya di kampung datuk dan neneknya.
- Peristiwa Lili tabah menghadapi kerenah datuk yang tidak mahu menceritakan sejarah jendela menghadap jalan.
Peristiwa ini dapat dikaitkan dengan persoalan ketabahan menghadapi kerenah orang tua.
- Peristiwa Lili tabah berhadapan dengan Rafik dan Haziq yang menculiknya.
Peristiwa ini dapat dikaitkan dengan persoalan ketabahan menghadapi cabaran ketika diculik.
- Peristiwa Dahlia tabah menghadapi kerenah ibunya yang tidak mengenalinya setelah menghidap tekanan perasaan.
- Peristiwa Dahlia tabah menghadapi kerenah Aton yang menghina Dahlia semasa Azhari menghantarnya pulang ke rumah.
Peristiwa ini dapat dikaitkan dengan persoalan ketabahan menghadapi kerenah ibu dan orang sekeliling
- Peristiwa Dahlia tabah mengulang kaji pelajaran di balai raya semasa kampung mereka dilanda banjir.
Peristiwa ini dapat dikaitkan dengan persoalan ketabahan dalam menuntut ilmu.PERAK 2017 - SKEMA JAWAPAN

Soalan 4 (b)

Jendela Menghadap Jalan
Songket Berbenang Emas
-    ikap masyarakat yang terlibat dalam gejala sosial
Sebagai contohnya, Rafik dan Haziq suka mencuri harta benda orang kampung. Selain itu, mereka terlibat dalam penyalahgunaan dadah.
-    Sikap masyarakat yang terlibat dalam masalah perjudian
Sebagai contohnya, Seman, suami Che Jah seorang kaki judi sehingga sanggup mengabaikan tanggungjawab sebagai seorang ketua keluarga.
-    Sikap masyarakat yang bercanggah pendapat
Sebagai contohnya, penduduk kampung yang mengalami percanggahan pendapat mengenai perletakan kubah di surau ataupun membina masjid yang baru.
-    Sikap masyarakat yang tidak bertanggungjawab
Sebagai contohnya, suami Cik Jah iaitu Pak Seman sering memukul Cik Jah. Dia juga sering berjudi sehingga melupakan tanggungjawabnya sebagai ketua keluarga.
-   Sikap masyarakat yang suka memandang serong terhadap kekurangan orang lain
Sebagai contohnya, Rafiq dan Haziq sering menjadi hinaan dan kutukan masyarakat kampung secara berterusan kerana suka mencuri, menagih dadah dan pecah rumah. Bagi Lili, mereka ialah manusia biasa yang memerlukan bantuan untuk berubah.
-   Sikap masyarakat yang berprasangka buruk terhadap orang lain
Sebagai contohnya, Aton dan Nek Kiah berprasangka buruk terhadap keluarga Dahlia. Nek Kiah suka menghina Dahlia dan keluarganya disebabkan kemiskinan mereka. Atonsuka menabur fitnah tehadap Dahlia dengan mengatakan bahawa Dahlia sudah ditebuk tupai kerana lelaki datang ke rumahnya silih berganti.
-   Sikap masyarakat yang terlibat dalam gejala sosial
Sebagai contohnya, Abu Bakar suka berfoya-foya dengan rakan-rakannya sehingga sanggup mencuri kambing milik bapanya sendiri.
-   Sikap masyarakat yang suka menghina orang lain
Sebagai contohnya, Mak Aton yang suka menghina Dahlia dan keluarganya disebabkan kemiskinan mereka. Mak Aton juga suka menabur fitnah tehadap Dahlia dengan mengatakan bahawa Dahlia sudah ditebuk tupai kerana lelaki datang ke rumahnya silih berganti.
-   Sikap masyarakat yang mempunyai hasad dengki
Sebagai contohnya, Dahlia, Abu Bakar, Kiambang dan Melati menjumpai bungkusan telur yang sudah busuk. Telur itu berisi jarum peniti, cincin akik, butiran pasir dan dua batang paku yang dijumpai mereka dibawah rumah. Bungkusan itu ditanam oleh seseorang yang dengki akan mereka.
-    Sikap masyarakat yang memandang serong terhadap kemiskinan orang lain
Sebagai contohnya, Nek Kiah tidak suka akan menantunya Embong dan cucu-cucunya kerana hidup dalam kemiskinan sedangkan anak-anaknya yang lain berjaya dalam kehidupan.
-   Sikap masyarakat yang tidak mahu menerima ketentuan takdir
Sebagai contohnya, Aton telah menuduh Dahlia yang menyebabkan anaknya, Said mati lemas walaupun Dahlia sanggup berkorban nyawa dengan terjun ke sungai untuk menyelamatkan Said..